Inwentaryzacje Warszawa

 

Inwentaryzacje

Inwentaryzacja polega na wykonaniu rysunków oraz opisu istniejącego stanu obiektu lub jego części. Może dotyczyć konstrukcji lub urządzeń, jak również instalacji czy robót wykończeniowych. Przeprowadzana jest wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba. Inwentaryzacja może być całkowita, częściowa oraz cząstkowa. Wykonuje się ją na podstawie szkiców odręcznych i pomiarów przeprowadzonych bezpośrednio na obiekcie.

Wymiarowanie

Oferujemy przeprowadzenie profesjonalnej inwentaryzacji, a także wymiarowanie oraz wykonanie dokumentacji zdjęciowej wraz z opisem. Zajmujemy się również dokonywaniem ewidencji trudno dostępnych miejsc, do których wykorzystujemy „linie życia”. Nasi doświadczeni i wyszkoleni pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia oraz szkolenia związane z poszczególnymi pracami.

Nasza działalność skupia się głównie na na terenie Warszawy i okolic.